SAVUNA ILMAAN

YouTube-video

Tässä on hiilikokkare. Hiili on yleinen epämetallinen alkuaine. Hiiltä esiintyy kaikkialla, missä on elämää ja orgaanisia yhdisteitä. Hiilen kiertokulku on eräs elämälle keskeinen osa luonnon kiertokulkua. Monet tärkeät orgaaniset yhdisteet koostuvat hiilestä, vedystä ja hapesta. Sellaisia ovat esimerkiksi hiilihydraatit ja rasvahapot, jotka ovat oleellisia elämälle, sekä monet esterit, jotka antavat aromit monille hedelmille. Elävissä olennoissa esiintyy lukemattomia muitakin erilaisia hiilen yhdisteitä, joista monet sisältävät vielä muitakin alkuaineita, esimerkiksi typpeä tai fosforia. Hiili siis muodostaa Maan elämän perustan.

Kun poltamme puuta, puuhiiltä tai fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä tai öljyä, suuri osa hiilestä nousee ilmakehään hiilidioksidina, kasvihuonekaasuna. Osahiilestä ei ehkä pala vaan kirjaimellisesti "nousee savuna ilmaan" pienenpieninä mustan noen hiukkasina.

Kuinka paljon hiiltä me lähetämme ilmakehään vuosittain joko hiilidioksidina tai nokena? Tilastokeskuksen pikaennakkotietojen mukaan vuoden 2020 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 48,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.). Päästöt vähenivät 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöt ovat laskeneet 32 prosenttia vertailuvuodesta 1990 ja 44 prosenttia vuodesta 2003, jolloin päästöt olivat korkeimmillaan aikasarjan 1990–2020 aikana.

Ympäristötuhot voivat aiheuttaa ilmastoahdistusta ja huolta huomisesta. Meissä se voi herättää pelkoa, surua ja suututtaa. Luen nyt katkelman apostoli Paavalin tekstistä Kirje Roomalaisille. Paavali puhuu luomakunnasta. (Room. 8:18-30)

Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja.

Luomakunnalla on toivo, joka on sidoksissa meihin, jotka olemme kuuliaisia Herralle. Se, miten me toimimme, viitoittaa tietämme hyvyydessä ja pahuudessa. Luomakunta on Herran kanssa, ja jos me olemme luomakuntaa vastaan, me käännämme selkämme Herralle. Syntisen tie on harmaa ja musta.

Vaikka hyviä asioita on tehty päästöjen vähentämiseksi, on kokonaiskuva maapallostamme synkkä. Hiilipäästöjen määrät ovat valtavia ja suorat negatiiviset vaikutukset elinympäristöömme ovat kiistattomia. Vastuu ympäristömme hyvinvoinnista kuuluu jokaiselle valtiolle ja jokaiselle meistä kaikista. Kyse ei ole jonkun toisen ongelmasta, vaan yhteisestä ongelmasta. Oletko sinä yhteistyössä Luojan kanssa maailman puhdistamisessa?

Viisikymmentäluvun lopulla Neuvostoliitto nousi Yhdysvaltojen jälkeen suurimmaksi päästömaaksi. 1970-luvulla Kiinan päästöt alkoivat kasvaa ja vuosikymmenen puolivälissä Kiina ohitti jo Saksan ja 1990-luvulla Venäjän. 2000-luvulla Kiinan päästöjen kasvu on vain kiihtynyt. Tällä hetkellä suurimmat päästöjä tupruttavat maat ovat Kiina, Yhdysvallat, Intia, Venäjä, Japani ja Saksa.

Tietenkään eivät ainoastaan he ovat olleet välinpitämättömiä Jumalan luomistöille. Me kaikki olemme syyllisiä – mukaan lukien ne meistä, jotka kulkevat esim. koulumatkat, työmatkat, kauppareissut, harrastereissut autolla, vaikka voisivat kävellä.

Rukoilkaamme. Jumala, Luojamme, anna anteeksi, ettemme ole tarpeeksi kunnioittaneet sinun luomakuntaasi. Osoita meille, kuinka yhdessä sinun kanssasi voimme auttaa puhdistamaan maailman, jonka loit meitä varten. Aamen.