Hanna Londo

Hanna Londo

Lammin seurakunnan nimikkolähetti Hanna Londo toimii Haavoittuvaisessa asemassa olevat nuoret naiset -hankkeen hankeneuvonantajana Tansaniassa.

Yhteistyökumppani: Morogoron hiippakunta, Tansanian Evankelis-Luterilainen kirkko

Hankkeen kuvaus lyhyesti:

Hankkeen tavoitteena on auttaa prostituutiolla itsensä elättäviä naisia saamaan vaihtoehtoista toimentuloa itselleen. Morogoron hiippakunnan alueella autetaan naisia, jotka ovat olleet prostituutiossa, pääsemään  pois seksityöstä saamalla koulutusta ja tukea aloittamaan yritystoimintaa.

 

Sakari ja Päivi Löytty

Sakari ja Päivi Löytty

Lammin seurakunnan nimikkolähetteinä Suomen Lähetysseuran kautta ovat vuoden 2017 alusta aloittaneet Sakari ja Päivi Löytty.

Vuosina 2017-2019 Sakari työskenteli musiikkityön asiantuntijana Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisessä hiippakunnassa. Hän on muusikko, musiikin tohtori, lähetystyöntekijä ja entinen Namibian lähetti vuosilta 1998-2010.

Kutsu kolmen vuoden musiikkityön kehittämishankkeeseen Namibiaan oli Sakarille paluuta vanhaan työhön, tutun työnantajan palvelukseen. Tällä kerralla on erityishaasteena oli myös Luterilaisen maailman liiton Windhoekin 2017 yleiskokouksen valmistelutyöt kevään 2017 aikana. Tämän jälkeen häntä on pyydetty musiikkityön tilannekartoituksen ja sen jälkeen musiikkikoulutuksen kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Päivi Löytty on diakoni-sosionomi AMK, alkuperäiseltä koulutukselta kirkon nuorisotyön ohjaaja. Myös hän työskenteli Namibiassa miehensä kanssa vuosina 1998-2010. Päivi työskenteli nyt kolmen vuoden mittaisessa diakonia- ja lähetystyön kehittämishankkeessa Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan alueella. Hänen tehtävänä oli kehittää ja koordinoida lähetyksen ja diakonian yhteistä toimintayksikköä kouluttamalla siihen paikallisia työntekijöitä.

Elokuussa 2019 Löytyt lähtivät Namibiaan uudelleen noin 28 kuukauden työkaudelle. Työkauden suunnitellaan päättyvän 31.12.2021. Päivi työskentelee vuoden 2019 loppuun nykyisessä läntisen hiippakunnan lähetystyössä ja vuoden 2020 alusta alkaen LUCSAN kanssa toteutettavassa sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus -hankkeessa. Sakari työskentelee ELCIN musiikkihankkeen loppuun saattamisessa vuoden 2019 loppuun asti sekä uudessa LUCSA kanssa toteutettavassa Jumalanpalveluselämän tutkimus- ja kehittämishankkeessa vuoden 2020 alusta alkaen.

Tansanian maasaityttö

Tansanian maasaitytöt

Tansanian Morogorossa on vuoden 2012 alussa alkanut kummihanke, jonka tarkoituksena on antaa karjankasvatuksesta elantonsa saavien perheiden tytöille mahdollisuus päästä turvalliseen kouluun pysyvästi. Samalla pyritään merkittävästi ehkäisemään tyttöjen myymistä vaimoiksi varhaisella iällä. Hankkeeseen valitaan enintään 50 tyttöä Morogoron hiippakunnan alueelta. Valitut tytöt ovat esikouluikäisistä yläkouluikäisiin.

Hankkeessa tehdään työtä perheiden ja yhteisöjen kanssa ja muutetaan samalla käsityksiä koulutuksen tärkeydestä koko yhteisössä. Työssä tullaan erityisesti kiinnittämään huomiota tyttöjen ja naisten koulunkäyntiin, terveyteen ja voimaannuttamiseen.

Tänään kummityttömme ovat edelleen maasaiyhteisönsä jäseniä ja sen myötä joku toinen jossain vaiheessa päättää heidän avioliittonsa solmimisesta. Näin on edelleen, valitettavasti. Mahdollisuus  koulutukseen on kuitenkin muuttanut näiden tyttöjen elämää ratkaisevasti. Työllistyessään ammattiin heillä on mahdollisuus ansaita omaa rahaa ja olla uudella tavalla hyödyksi myös omassa yhteisössään. Heitä arvostetaan ja heitä kuunnellaan päätöksen teossa. Tämä on Jumalan suuri ihme, josta kiitämme täällä joka päivä.

Kummituki päättyy 31.12.2019,  koska tyttöjen oma kapasiteetti  on vahvistunut niin paljon, että Suomen Lähetysseuraa ei tässä työssä enää tarvita.
 

Maisema Thaimaassa

Thaikielinen Sydänystävä-ohjelma

Lammin seurakunta tukee medialähetystyötä Thaimaassa Sanansaattajien kautta. Sansan yhteistyökumppanin, FEBCThaimaan Sydänystävä-ohjelma radioidaan viitenä päivänä viikossa. Toimittaja Wassana Yu-Gim vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin Raamatun näkökulmasta. Hän pitää yhteyttä kuuntelijoihin tapaamisten, puhelujen, tekstiviestien, kirjeiden ja kirjallisuuden avulla sekä paikallisseurakuntien kautta. Kristillisiä radio-ohjelmia kuuntelevat muutkin kuin kristityt. Ohjelmissa kerrotaan elävästä Jumalasta ja tämä tieto antaa uutta ajattelemisen aihetta ihmisille, jotka ovat juurtuneet syvälle buddhalaisiin traditioihin.

Medialähetystyö ei ole mahdollista ilman esirukoilijoita ja työn tukijoita.

Jokaiselle kristitylle riittää tehtävää – tule tekemään sitä kanssamme!

 

Lahjoitustili:  MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT ,

Tili FI37 5062 0320 0320 18

Viite: 2222 12142

 

Nuoren naisen kasvot

Kummityö Venezuelassa

Kummilapsityöllä tuetaan köyhien perheiden lasten koulunkäyntiä. Lapsille pyritään antamaan paremmat edellytykset tulevaisuutta varten sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

Kummilapsityötä tehdään Barinasissa, Maracaibossa ja San Gabrielissa Barquisimeton läheisyydessä. Näissä kaikissa on sekä kummilapsia että kummituella toimivia tukiopetusryhmiä. Tukiopetus on tarpeen, sillä opetusryhmät ovat kouluissa suuria eikä opettajien aika riitä oppilaiden yksilölliseen tukemiseen. Tukiopetus on avointa kaikille alueen lapsille. Tukiopetusryhmiä on kaikkiaan seitsemän, ja Suomen Lähetysseuran kummit tukevat yli 100 kummilapsen opiskelua.

Kummilapsia on myös Casa Hogarin poikakodissa Valenciassa. Kodissa asuu alakouluikäisiä poikia, joiden perheet eivät voi tarjota heille riittävää tukea koulutukseen eivätkä turvallista kasvuympäristöä. Lisäksi Valenciassa toimii kummien tukema San Blasin päiväkoti. Päiväkodissa lapset saavat virikkeitä ja esiopetusta. Hyvätasoisen opetuksen takia esikouluryhmän kaikki paikat ovat aina täynnä.

Ryhmän nimi: Venezuelan tukiopetusryhmät

Saaja: Suomen Lähetysseura

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30

Viite: 39070235614

Maisema Nepalissa

Nepalin vammaiset lapset ja nuoret

Kummitoiminta on keskeinen osa Lähetysseuran työtä Nepalissa.

Suhtautuminen vammaisuuteen on Nepalissa kielteistä ja perheet piilottelevat vammaisia perheenjäseniään. Vammaisuuden uskotaan olevan jumalten tahto tai seurausta edellisestä elämästä. Vuoden 2006 alusta on aloitettu vammaisten lasten ja nuorten tukeminen. Vammaisten lasten ja nuorten ryhmä saa terveydenhoitoapua ja voi käydä koulua sokeiden ja kuurojen kouluissa mm. Dharanissa, Baglungissa ja Gorkhassa. Tavoitteena on kouluttaa lapsista ja nuorista itsenäisiä sekä muuttaa yhteisön suhtautumista vammaisuuteen koulutuksen avulla.

Ryhmän nimi: Nepalin vammaiset lapset ja nuoret

Saaja: Suomen Lähetysseura

IBAN: FI38 800014-161130

Viite: 901409083029054