Kameleita aavikolla. Lammin seurakunta.

Lähetys- ja kansainvälisyystyö Lammin seurakunnassa

Mauritanian kummilapsihanke 

suuntautuu perheisiin Nouakchottin laitakortteleissa, joita leimaa köyhyys ja sosiaalisten palveluiden täydellinen puute. Nouakchottissa asuu noin kolmasosa koko maan väestöstä ja lisääntyvä kuivuus vauhdittaa maaltamuuttoa edelleen. Suuri osa perheistä on monilapsisia yksinhuoltajaperheitä, joissa äidillä ei ole vakituista toimeentuloa. Perheen lasten, erityisesti tyttöjen, on siksi tehtävä kotitöitä ja koetettava ansaita rahaa, eivätkä he voi keskittyä koulunkäyntiin. Lapsiavioliitot ja teiniraskaudet ovat myös yleisiä, samoin perheen tyttöjen joutuminen ”kotiapulaisiksi”, eli orjiksi. Kummityö mahdollistaa tyttöjen koulunkäynnin, millä on suoria vaikutuksia mm. avioitumisiän siirtymiseksi. Kummityön kautta tuetaan tällä hetkellä 330 lapsen koulunkäyntiä. Heistä noin 70 % on tyttöjä.

Kummikirje 2/2019
Mauritanian kummilapset
Joulukuu 2019

Lammin seurakunnan nimikkolähetti Hanna Londo.

Hanna Londo

Lammin seurakunnan nimikkolähetti Hanna Londo toimii Haavoittuvaisessa asemassa olevat nuoret naiset -hankkeen hankeneuvonantajana Tansaniassa.

Yhteistyökumppani: Morogoron hiippakunta, Tansanian Evankelis-Luterilainen kirkko

Hankkeen kuvaus lyhyesti:

Hankkeen tavoitteena on auttaa prostituutiolla itsensä elättäviä naisia saamaan vaihtoehtoista toimentuloa itselleen. Morogoron hiippakunnan alueella autetaan naisia, jotka ovat olleet prostituutiossa, pääsemään  pois seksityöstä saamalla koulutusta ja tukea aloittamaan yritystoimintaa.


Uutiskirje Joulukuu 2020

Lammin seurakunnan nimikkolähetit Sakari ja Päivi Löytty.

Sakari ja Päivi Löytty

Uutiskirje joulukuu 2020

Lammin seurakunnan nimikkolähetteinä Suomen Lähetysseuran kautta ovat vuoden 2017 alusta aloittaneet Sakari ja Päivi Löytty.

Vuosina 2017-2019 Sakari työskenteli musiikkityön asiantuntijana Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisessä hiippakunnassa. Hän on muusikko, musiikin tohtori, lähetystyöntekijä ja entinen Namibian lähetti vuosilta 1998-2010.

Kutsu kolmen vuoden musiikkityön kehittämishankkeeseen Namibiaan oli Sakarille paluuta vanhaan työhön, tutun työnantajan palvelukseen. Tällä kerralla on erityishaasteena oli myös Luterilaisen maailman liiton Windhoekin 2017 yleiskokouksen valmistelutyöt kevään 2017 aikana. Tämän jälkeen häntä on pyydetty musiikkityön tilannekartoituksen ja sen jälkeen musiikkikoulutuksen kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Päivi Löytty on diakoni-sosionomi AMK, alkuperäiseltä koulutukselta kirkon nuorisotyön ohjaaja. Myös hän työskenteli Namibiassa miehensä kanssa vuosina 1998-2010. Päivi työskenteli nyt kolmen vuoden mittaisessa diakonia- ja lähetystyön kehittämishankkeessa Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan alueella. Hänen tehtävänä oli kehittää ja koordinoida lähetyksen ja diakonian yhteistä toimintayksikköä kouluttamalla siihen paikallisia työntekijöitä.

Elokuussa 2019 Löytyt lähtivät Namibiaan uudelleen noin 28 kuukauden työkaudelle. Työkauden suunnitellaan päättyvän 31.12.2021. Päivi työskentelee vuoden 2019 loppuun nykyisessä läntisen hiippakunnan lähetystyössä ja vuoden 2020 alusta alkaen LUCSAN kanssa toteutettavassa sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus -hankkeessa. Sakari työskentelee ELCIN musiikkihankkeen loppuun saattamisessa vuoden 2019 loppuun asti sekä uudessa LUCSA kanssa toteutettavassa Jumalanpalveluselämän tutkimus- ja kehittämishankkeessa vuoden 2020 alusta alkaen.

Maisemakuvaa Thaimaassa. Lammin seurakunta.

Thaikielinen Sydänystävä-ohjelma

Lammin seurakunta tukee medialähetystyötä Thaimaassa Sanansaattajien kautta. Sansan yhteistyökumppanin, FEBCThaimaan Sydänystävä-ohjelma radioidaan viitenä päivänä viikossa. Toimittaja Wassana Yu-Gim vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin Raamatun näkökulmasta. Hän pitää yhteyttä kuuntelijoihin tapaamisten, puhelujen, tekstiviestien, kirjeiden ja kirjallisuuden avulla sekä paikallisseurakuntien kautta. Kristillisiä radio-ohjelmia kuuntelevat muutkin kuin kristityt. Ohjelmissa kerrotaan elävästä Jumalasta ja tämä tieto antaa uutta ajattelemisen aihetta ihmisille, jotka ovat juurtuneet syvälle buddhalaisiin traditioihin.

Medialähetystyö ei ole mahdollista ilman esirukoilijoita ja työn tukijoita.

Jokaiselle kristitylle riittää tehtävää – tule tekemään sitä kanssamme!

Lahjoitustili:  MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT ,

Tili FI37 5062 0320 0320 18

Viite: 2222 12142

Nuoren naisen kasvot. Suljetut silmät. Lammin seurakunta.

Kummityö Venezuelassa

Kummilapsityöllä tuetaan köyhien perheiden lasten koulunkäyntiä. Lapsille pyritään antamaan paremmat edellytykset tulevaisuutta varten sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

Kummilapsityötä tehdään Barinasissa, Maracaibossa ja San Gabrielissa Barquisimeton läheisyydessä. Näissä kaikissa on sekä kummilapsia että kummituella toimivia tukiopetusryhmiä. Tukiopetus on tarpeen, sillä opetusryhmät ovat kouluissa suuria eikä opettajien aika riitä oppilaiden yksilölliseen tukemiseen. Tukiopetus on avointa kaikille alueen lapsille. Tukiopetusryhmiä on kaikkiaan seitsemän, ja Suomen Lähetysseuran kummit tukevat yli 100 kummilapsen opiskelua.

Kummilapsia on myös Casa Hogarin poikakodissa Valenciassa. Kodissa asuu alakouluikäisiä poikia, joiden perheet eivät voi tarjota heille riittävää tukea koulutukseen eivätkä turvallista kasvuympäristöä. Lisäksi Valenciassa toimii kummien tukema San Blasin päiväkoti. Päiväkodissa lapset saavat virikkeitä ja esiopetusta. Hyvätasoisen opetuksen takia esikouluryhmän kaikki paikat ovat aina täynnä.

Ryhmän nimi: Venezuelan tukiopetusryhmät

Saaja: Suomen Lähetysseura

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30

Viite: 39070235614

Maisemakuvaa Nepalissa. Lammin seurakunta.

Nepalin vammaiset lapset ja nuoret

Kummitoiminta on keskeinen osa Lähetysseuran työtä Nepalissa.

Suhtautuminen vammaisuuteen on Nepalissa kielteistä ja perheet piilottelevat vammaisia perheenjäseniään. Vammaisuuden uskotaan olevan jumalten tahto tai seurausta edellisestä elämästä. Vuoden 2006 alusta on aloitettu vammaisten lasten ja nuorten tukeminen. Vammaisten lasten ja nuorten ryhmä saa terveydenhoitoapua ja voi käydä koulua sokeiden ja kuurojen kouluissa mm. Dharanissa, Baglungissa ja Gorkhassa. Tavoitteena on kouluttaa lapsista ja nuorista itsenäisiä sekä muuttaa yhteisön suhtautumista vammaisuuteen koulutuksen avulla.

Ryhmän nimi: Nepalin vammaiset lapset ja nuoret

Saaja: Suomen Lähetysseura

IBAN: FI38 800014-161130

Viite: 901409083029054

Perhe kävelyllä ulkona. Lammin seurakunta.

Kuvaoikeudet: Kansanlähetys

Markus ja Heidi pakolaistyöhön

Markuksen ja Heidin yhteisenä näkynä on lähetystyö vähiten tavoitettujen ihmisten parissa. He tekivät neljä vuotta työtä maahanmuuttajien parissa Englannissa, kunnes keväällä 2015 palasivat perheineen takaisin Suomeen. Jumalan johdatus oli ihmeellinen, kun vuoden loppuun mennessä Suomeen oli saapunut yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Jumala oli tuonut lähetyskentän tänne kotimaahan! Lue teksti loppuun Kansanlähetyksen sivuilla: https://kansanlahetys.fi/tyontekijat-ja-kohteet/markus-ja-heidi-pakolaistyohon/