TOIVON, ILON JA VALON VOITTO

Hiljainen viikko; Pääsiäinen, kirkkovuoden suurin juhla!

Pääsiäistä edeltävällä viikolla seurataan kirkkovuodessa Jeesuksen kärsimystien tapahtumia. Vaikuttaa siltä, että tuolla tiellä kaikki pahan voimat ovat irti. Pahan valtaa ilmentävät Jeesuksen pidättäjät, syyttäjät, tuomitsijat, jotka karmeantuntuisella väkivallallaan pilkkaavat Jeesusta. Pahan valtaa ilmentää kansa, joka huutaa ”ristiinnaulitse”.

Jeesuksen kärsimystiellä korostuu syytetyn harvasanaisuus. Juonittelujen, pilkan ja syytösten keskellä seisoo Jeesus yksin, hiljaa ja vaieten. Vain hetkeä ennen kuolemaansa hän rukoilee ristillä ristiinnaulitsijoittensa puolesta: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.”

Jeesus olisi voinut puolustautua, osoittaa syytökset vääriksi. Hän olisi voinut tehdä ihmeen ja astua alas ristiltä. Mutta hän oli hiljaa, miksi?

Siksi, että Jeesus tahtoi olla kuuliainen Isänsä tahdolle. Jeesus vaikeni meidän tähtemme. Hän vaikeni, alistui pilkattavaksi ja herjattavaksi, kulki ristille ja kuoli siellä, jotta meidän pahuutemme tulisi sovitetuksi ja syntiinlankeemuksessa rikkoutunut yhteys ihmisen ja Jumalan välillä korjaantuisi.

Jeesuksen uskollisuuden tähden meillä on mahdollisuus elää Isän yhteydessä, Hänen anteeksiantonsa ja huolenpitonsa varassa. Ristintiellä Jeesus kävi läpi ihmisen osan sen syvimpiä syövereitä myöten. Yksikään meistä ei voi joutua epäoikeudenmukaisemman kohtelun uhriksi, syvempään kärsimykseen, raskaamman taakan alle kuin, mihin Jeesus joutui. Hän koki olevansa Jumalan hylkäämä, jotta yhdenkään meistä ei tarvitsisi sitä kokea. Jeesus kärsi, jotta me saisimme elämäämme tulevaisuuden ja toivon. Hän kärsi, jotta hän voisi kärsiviä auttaa.

Jeesuksen kärsimykseen sisältyi Jumalan rakkaus ja siunaus. Pitkäperjantaita seurasi pääsiäinen. Pääsiäisaamun ilouutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta sinetöi pitkäperjantain tapahtumat. Jeesuksen ylösnousemus antoi merkityksen hänen kärsimykselleen. Ylösnousemuksellaan Jeesus voitti kuoleman ja avasi meille tien taivaan kotiin. Tällä tiellä me saamme vaeltaa luottaen siihen, että Ylösnoussut Vapahtajamme kulkee joka hetki vierellämme siunaten ja johdattaen meitä.

 

”Riemuitkaa, taivaat, herrastanne,

puhkea kiitoslauluun, maa!

Te kaikki luodut Luojastanne

Nyt yhteen ääneen iloitkaa.

Voittaja seisoo keskellämme,

Valollaan täyttää elämämme.” (Virsi 94:3)

 

Pääsiäisen toivoa, iloa ja valoa toivottaen

 

Heli Ulvinen

kirkkoherra