Lammin seurakunnan vanhassa valokuvassa Lammin kirkko vuodelta 1921.

Lammin alueen historiaa

Kristinusko on ollut tunnettua Lammilla todennäköisesti jo 1000-luvulla. Käsitys perustuu hautalöytöön Lammin Honkaliinin kalmistosta. Ensimmäiset tiedot Lammin kirkosta ovat 1420-luvulta ja Lammin hallintopitäjä mainitaan jo 1374. Molemmat tiedot perustuvat Lammin pitäjän historian mukaan Väinö Voionmaan tutkimuksiin. Todennäköistä on, että kirkkopitäjäkin olisi yhtä vanha kuin Lammi hallintopitäjänä. Lammin kirkkopitäjän alue oli rajoiltaan suurin piirtein sama kuin hallintopitäjänkin ja kirkkopitäjän rajat ovat keskiajalta lähtien säilyneet lähes ennallaan. Ainoa muutos on ollut se, että Koski HL (nyk. Hämeenkoski), joka keskiajalta asti oli kuulunut Lammin kirkkopitäjään kappeliseurakuntana, itsenäistyi vuonna 1870.

Hallinnollisesti Lammin seurakunta on kuulunut ainakin 1500-luvulta lähtien Hollolan rovastikuntaan. Vuosisatojen kuluessa Lammi on kuulunut neljään eri hiippakuntaan. Turun hiippakuntaan, Viipurin hiippakuntaan, Porvoon hiippakuntaan sekä vuodesta 1923 Tampereen hiippakuntaan.

Lammin pappila, Iso-Pappila (nyk. Helsingin Yliopiston Lammin biologinen asema) on historiatietojen mukaan aina ollut samalla paikalla. Pappilan ensimmäiset tunnetut rajat ovat vuodelta 1435 ja olivat samat vielä 1900-luvulla. Pappila on kuitenkin voinut olla olemassa jo 1300-luvulla, sillä Lammin keskiaikainen harmaakivikirkkokin on jo pitäjän kolmas kirkko.

Vielä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Lammin seurakunta omisti suuret metsä- ja peltoalat. Tilanne kuitenkin muuttui 1920-luvun jälkeen, jolloin seurakunnan maista luovutettiin suurin osa asutukseen. Ensin pari tilaa torppien lunastamista koskevan lain tultua voimaan v. 1927 ja sitten useita tiloja siirtoväen pika-asutuslain voimaan tulemisen myötä vuonna 1940.

Lammin kirkkoa edeltäneet kirkot ovat todennäköisesti olleet vaatimattomia puukirkkoja. Niiden tarkasta sijainnista ei ole varmuutta.

Lammin nykyinen kirkko on todennäköisesti rakennettu 1400- 1500 –lukujen taitteessa ja se on omistettu Aleksandrian Pyhälle Katariinalle. Vuoteen 2010 saakka Lammilla oli toinenkin kirkko, Mommilan kirkko, joka kuitenkin jouduttiin luovuttamaan Hausjärven seurakunnalle eteläistä Lammia koskevan osakuntaliitoksen myötä. Mommilan kirkko on vuonna 1905 valmistunut puinen alunperin Mommilan kartanon yhteyteen rakennettu kirkko.

Lammin kirkko restauroitiin vuonna 2002 ja Mommilan kirkko 1990 –luvulla, ulkomaalaus kesällä 2006.