Virkamiespäätökset ja kuulutukset

1.7.2023 voimaan tulevan uuden kirkkolain myötä virkamiespäätökset ja kuultukset julkaistaan ja pidetään nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on julkaistu verkkosivuilla. Oikaisuvaatimuksessa muutoksenhakuaika on 14 päivää.