Lammin seurakunnan Lammin kirkko talvella ulkoapäin.

Lammin seurakunta

Lammin seurakunnalle 1.1.2009 merkitsi rakenneuudistusta seurakunnan liittyessä Hämeenlinnan seurakuntayhtymään. Liittymiseen johti Lammin kunnan liittyminen edellä mainitusta ajankohdasta Hämeenlinnan kaupunkiin. Edellä mainittu liittyminen merkitsi Lammin seurakunnan osalta myös rovastikunnan muutosta. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä Lammin seurakunta siirrettiin Hollolan rovastikunnasta Hämeenlinnan rovastikuntaan vuodenvaihteessa 2009. Seuraava Lammin seurakunnan rakenteeseen vaikuttava asia oli Kirkkohallituksen täysistunnon 29.5.2018 tekemä päättös , jonka mukaisesti Tuuloksen seurakunta liitettiin Lammin seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän muita seurakuntia ovat Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Kalvolan seurakunnat.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä paikalliset seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisinä seurakuntia. Seurakuntayhtymä puolestaan vastaa kiinteistö- ja hautausmaa-asioista, seurakuntien talousasioista sekä osasta henkilöstöasioita. 

Työntekijät

Vakinaista henkilöstöä Lammin seurakunnan palveluksessa on tällä hetkellä 12: kolme pappia, kaksi kanttoria, joista toinen 50 %:n virassa, diakoniatyöntekijä, nuorisotyönohjaaja, kolme lastenohjaajaa, toimistosihteeri ja osa-aikainen tiedottaja. Lammin seurakunnan omien työntekijöiden lisäksi Lammin seurakuntaa palvelee seurakuntayhtymän työntekijöinä kaksi erityisammattimiestä. Lammin seurakuntatalon keittiö ja seurakuntasali on vuokrattu ulkopuolisille yrittäjille, joilta seurakunta ostaa tarvitsemansa palvelut. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2019 alussa n. 5200.

Lammin seurakunta on sekä työntekijöittensä että luottamushenkilöittensä suhteen toiminnallisesti aktiivinen ja vireä seurakunta. Luottamushallinnon tuki tekemiselle on vahvaa.

Seurakunnan vahvuutena voidaan pitää ammattitaitoisia, motivoituneita työntekijöitä, jotka saavat työlleen hyvän tuen luottamushenkilöiltä. Työyhteisössä on vahva me-henki, joka antaa rohkeutta suunnata voimavaroja uusiinkin asioihin ja tarvittaessa kannattelee. Työntekijöillä on käytössään hyvät toimitilat ja asianmukaiset työvälineet. Yhteistyö on Lammin seurakunnan vahvuus myös sisäisesti. Seurakunnassa on toimiva yhteistyö tehtäväalueiden kesken. Se on asia, jota viime vuosina on korostettu, siihen on pyritty ja siinä on myös onnistuttu.

Yhteistyö

Ominaispiirteenä ja vahvuutena voidaan myös todeta, että seurakuntalaiset sekä Lammilla että Tuuloksessa ovat aktiivisia osallistujina ja toimijoina. He rakastavat kirkkojaan ja ovat hyvin mukana niissä järjestetyissä tapahtumissa, jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa. Varsinkin viime vuosina Lammin kirkko on ollut hyvin suosittu konserttikirkkona ja konserttiyleisökin on löytänyt siellä järjestettyihin konsertteihin. Kylien toiminnassa kinkerit ovat edelleen elävää perinnettä. Kinkereitä pidetään kevättalvella kaikkiaan 16. Kylien toiminnassa myös erilaisilla metsä- ja kesäkirkoilla, hartauksilla sekä lauluilloilla on oma paikkansa. 

Vapaaehtoiset

Vapaaehtoistyö ja sen tarve on nousut esiin viime aikoina. Vapaaehtoistyötä tehdään tällä hetkellä erityisesti ystäväpalvelutyössä, sekä lähetys- ja diakoniatyössä. Vapaaehtoistyön keskuksena Lammilla toimii Lammin liikuntahallin yhteydessä oleva seurakuntatila, Keidas. Lapsi- ja perhetyö on Lammin seurakunnassa perinteisesti ollut vahvaa ja rippikoulutyö tavoittaa vuosittain lähes poikkeuksetta koko ikäluokan. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä koulut ja kunnan nuorisotoimi ovat merkittävä kanava.

Luovuttamattomana voitaneen pitää Lammin seurakunnan strategiassa 2020 ilmaistua toiminta- ajatusta: Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä.