Päätöksenteko Lammin seurakunnassa

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema yhteinen kirkkoneuvosto. 51-jäsenisessä yhteisessä kirkkovaltuustossa kaikilla yhtymän seurakunnilla on edustus. Lammin seurakunnalla on 7 edustajaa. Edustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla seurakuntavaaleilla. Paikallisessa seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet valitaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten tavoin seurakuntavaaleilla.

Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto perusti kokouksessaan 23.1.2019 entisen Tuuloksen seurakunnan alueesta Tuuloksen alueseurakunnan, joka perustuu KJ 12 luvun § 5 säädöksiin seurakuntapiiristä.

Strategia ja Visio

Sekä pidemmän aikavälin toiminta-ajatus että vuosittainen yleistavoite sovitaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyönä TTS –työskentelyissä. Vuonna 2015 luottamushenkilöt että työntekijät työstivät yhdessä ohjausryhmän johdolla Lammin seurakunnan toimintastrategian vuoteen 2020. Toimintastrategia hyväksyttiin toukokuussa 2015 ja siinä Lammin seurakunnan toiminta-ajatus on ilmaistu sanoin:

”Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä”. Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että Lammin seurakunta on lammilaisille läheinen, avarakatseinen ja yhteistyöhaluinen seurakunta, joka elää evankeliumin ilosanomasta ja kristillisestä perinteestä. Se on avoimesti esillä yhteisössään, kutsuu osallistumaan ja kokeilee rohkeasti uusia toimintatapoja.

Strategia sisältää yhdeksän painopistealuetta, joiden avulla tulevaisuudennäkyyn pyritään. Viime vuosien painopisteissä on korostunut yhteistyö. Lammin seurakunnan vahvuutena ja ominaispiirteenä voidaankin pitää laajaa yhteistyöverkostoa. Tuo yhteistyöverkosto koostuu niin Lammilla kuin Tuuloksessakin lukuisista paikallisista tahoista, kuten yhdistyksistä, seuroista, yrityksistä ja yhteisöistä. Yhteistyö koostuu erilaisista yhdessä järjestetyistä tapahtumista, kirkkopyhistä ja seurakunnan mukana oloista yhteistyötahojen järjestämissä tilaisuuksissa.

Lammin seurakunnan strategia