Päätöksenteko Lammin seurakunnassa

Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema yhteinen kirkkoneuvosto. 51-jäsenisessä yhteisessä kirkkovaltuustossa kaikilla yhtymän seurakunnilla on edustus. Lammin seurakunnalla on 7 edustajaa. Edustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla seurakuntavaaleilla. Paikallisessa seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka jäsenet valitaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten tavoin seurakuntavaaleilla.

Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto perusti kokouksessaan 23.1.2019 entisen Tuuloksen seurakunnan alueesta Tuuloksen alueseurakunnan, joka perustuu KJ 12 luvun § 5 säädöksiin seurakuntapiiristä.

Strategia ja Visio

Sekä pidemmän aikavälin toiminta-ajatus että vuosittainen yleistavoite sovitaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyönä TTS –työskentelyissä. Tutustu tästä Lammin seurakunnan strategiaan.