LUSIKKA KENGÄSSÄ

YouTube-video

 

Onko sinulle käynyt hiljattain niin, että olet joutunut vaikeuksiin unohdettuasi tärkeitä asioita kotiin, esimerkiksi ostoslistan ollessasi matkalla ruokaostoksille? Muistat varmaan tapauksen, kun itse unohdit jotain, ja sen seuraukset.

Kuinka ihmiset yrittävät muistaa asioita? Ehkäpä kirjoittavat itselleen muistilappuja- ja sitten unohtavat katsoa niitä! Ehkä edellisenä iltana laadittu ostoslista jäi lojumaan keittiönpöydälle. Tässä tulee hyödyllinen vinkki, keino muistin hämäämiseen: pane jotakin väärään paikkaan, mistä sinun on pakko huomata se.

Sinun on esimerkiksi aamulla muistettava ottaa ostoslista mukaasi. Pane lusikka kenkääsi ennen nukkumaan menoa. Kun vedät aamulla kenkää jalkaasi, huomaat -   tai tunnet -   lusikan ja muistat keittiön pöydällä olevan ostoslistan. Tämä on vanha nenäliina solmuun -periaate. Tärkeää on löytää jotain minkä varmasti huomaat ja huomaat oikeaan aikaan.

JUMALAKIN TEKEE NIIN

Itse asiassa Jumalakin käyttää samanlaista konstia saadakseen ihmiset muistamaan tärkeitä seikkoja. Erona on, että hän tavallisesti haluaa näiden muistavan menneisyydessä sattuneita tapauksia.

Tässä on kuva kivikasasta. Tämä oli Jumalan lusikka kengässä -keino saada kansa muistamaan erityinen päivä Israelin historiasta. Raamatussa on kertomus Jordanjoen ylityksestä (Joos. 3) sekä siitä, mitä Jumala käski Joosuan tehdä kiville (4:1-7).

ISRAELILAISET YLITTÄVÄT JORDANIN Israelilaiset lähtivät Joosuan johtamina varhain aamulla liikkeelle Sittimistä ja saapuivat Jordanille. Siellä he leiriytyivät ennen joen ylitystä. Kolmen päivän kuluttua päällysmiehet kulkivat leirin halki ja antoivat kansalle tämän käskyn: "Heti kun näette Herran liitonarkun ja leeviläispapit, jotka sitä kantavat, lähtekää liikkeelle ja seuratkaa arkkua.

Näin te osaatte kulkea oikeaa reittiä, vaikka ette entuudestaan tunne tietä. Varokaa kuitenkin menemästä liian lähelle arkkua. Teidän on pysyteltävä siitä kahdentuhannen kyynärän päässä."Joosua sanoi kansalle: "Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja."

Papeille hän sanoi: "Ottakaa liitonarkku ja kantakaa sitä kansan edellä." Papit tekivät Joosuan käskyn mukaan. Herra sanoi Joosualle: "Tänä päivänä minä vahvistan sinun asemasi israelilaisten johtajana. He saavat nähdä, että minä olen sinun kanssasi, niin kuin olin Mooseksen kanssa. Sano liitonarkkua kantaville papeille, että heidän on Jordanille tultuaan astuttava rantaveteen ja jäätävä siihen seisomaan."

Joosua sanoi israelilaisille: "Tulkaa tänne kuulemaan Herran, Jumalanne, sanat." Sitten hän sanoi: "Elävä Jumala on teidän keskellänne. Tämän te tiedätte siitä, että hän hävittää teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset.

Herran, koko maan valtiaan, liitonarkku kulkee Jordanin yli teidän edellänne. Valitkaa nyt Israelin heimoista kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, koko maan valtiaan, liitonarkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, joki lakkaa virtaamasta ja sen yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät paikoilleen kuin muuriksi."

Kansa purki leirinsä ja lähti liikkeelle mennäkseen Jordanin yli, ja papit kulkivat liitonarkkua kantaen kansan edellä. Oli elonkorjuuaika, ja Jordan tulvi kaikkialla yli äyräittensä. Kun arkkua kantavat papit saapuivat Jordanille ja heidän jalkansa painuivat rantaveteen, yläjuoksulta virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi kaukana Adamin kaupungin luona, lähellä Saretania. Alajuoksun vedet laskivat Kuolleeseenmereen, Suolamereen, ja katosivat kokonaan näkyvistä. Näin kansa kulki Jordanin yli Jerikon kohdalta.

 Papit, jotka kantoivat Herran liitonarkkua, seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa Israelin kansan kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten, eivätkä he liikkuneet paikoiltaan, ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt Jordanin yli.

KAKSITOISTA MUISTOKIVEÄ Kun koko kansa oli kulkenut Jordanin yli, Herra sanoi Joosualle: "Valitkaa kansan keskuudesta kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta.

Käskekää heidän hakea kaksitoista kiveä keskeltä Jordania, siltä kohtaa missä papit seisovat, ja kantaa ne siihen paikkaan missä vietätte ensi yön."

Joosua valitsi israelilaisten joukosta kaksitoista miestä, yhden kustakin heimosta, kutsui heidät luokseen ja sanoi: "Menkää Herran, Jumalanne, liitonarkun luo keskelle Jordania ja nostakaa kukin uomasta olallenne yksi kivi, niin että niitä tulee Israelin heimojen lukumäärän mukaisesti yhteensä kaksitoista.

Kivet ovat merkkinä teidän keskuudessanne. Kun lapsenne aikanaan kysyvät, mitä nuo kivet merkitsevät, niin vastatkaa heille: 'Ne ovat muistuttamassa siitä, että Jordanin vedet väistyivät Herran liitonarkun tieltä. Kun arkku meni Jordanin yli, jakautuivat Jordanin vedet.' Näiden kivien tulee olla ikuisesti muistomerkkinä israelilaisille." (Joos. 4:1-7)

Tulevaisuuden, huomisen perustana on eilinen. On tärkeätä ymmärtää historiaa ja siinä kulkevia muutosvoimia, jotka ohjaavat meitä. Tarkastelemalla mennyttä jäsennämme nykypäivää hahmotettavaan muotoon ja voimme nähdä itsemme osana suurta tarinaa – jokaisella meistä on roolimme siinä. Totuus on ajassa, eikä sitä pidä kenenkään unohtaa. Oikeudenmukaisuuden tie rakentuu päivä päivältä, kun muistamme Herran sanat. Miten mahtaa olla, jos lähitulevaisuudessa näyttäisin uudestaan kuvan lusikasta kengässä, muistaisitko sinä kertomuksen liitonarkusta?

Rukoilkaamme. Kaikki tietävä ja armollinen Jumala auttaa ihmisiä muistamaan tärkeitä asioita. Herra on tie ja totuus, ikuisesti ja aina. Jumalamme, älä anna meidän eksyä, vaan ohjaa meitä läpi elämämme oikeudenmukaisuudessa ja hyvyydessä. Ja mitä ikinä, Herra, pyydät meidän nimissämme, sen me teemme, jotta sinun kirkkautesi tulee julki joka päivä. Aamen