Lammin seurakunnan strategia vuoteen 2027 asti

OTA OPIKSES, USKO ILOKSES

Lammin seurakunta vuonna 2027 Lammin seurakunta on seurakuntalaiset yhteen kokoava, kuunteleva ja yhteisössä arvostettu toimija. Olemme tuki, turva ja kumppani. Tarjoamme mahdollisuuden merkitykselliseen osallisuuteen. Kuljemme yhdessä toistemme rinnalla tukien erityisesti lapsia ja nuoria. Vaalimme luontoa ja iloitsemme siitä. Viestimme evankeliumin ilosanomaa rohkeasti ja luovasti. Olemme aikaamme seuraava ja samalla perinteitä kunnioittava seurakunta.
 

Voimaa kumppanuudesta

 • Olemassa olevien kumppanuussuhteiden ylläpitäminen sekä uusien ja uudenlaisten kumppanuuksien rakentaminen.
 • Viestitään avoimesti mahdollisuudesta kumppanuuteen.
 • Seurakunta näkyy, kuuluu, vaikuttaa ja on arvostettu yhteisössään.
 • Työyhteisö toimii yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Keskinäisen yhteyden lujittaminen koko seurakunnan alueella.
 • Olemme mukana henkisenä voimavarana silloinkin, kun kristinuskoa ei saa tuoda esille.

Aito ja kiireetön kohtaaminen

 • Jokainen tulee aidosti ja hienotunteisesti kohdatuksi.
 • Työntekijöillä on seurakuntalaisten luottamus ja jokaista kohtaamista arvostetaan.
 • Seurakunta on helposti saavutettava ja lähestyttävä.
 • Työntekijät ovat osaavia ja luotettavia ammattilaisia.
 • Olemme lähellä ja autamme.

Seurakuntalaisuus voimavarana

 • Tuemme monipuolista ja laaja-alaista seurakuntalaisuutta.
 • Koulutamme ja tuemme seurakuntalaisia.
 • Vapaaehtoistyö on seurakuntalaisuuden toteuttamista.
 • Osallistuminen seurakuntaelämään on seurakuntalaisille lisäarvoa antavaa ja merkityksellistä.
 • Huolehdimme seurakuntalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.
 • Haluamme kannustaa ja kutsua mukaan seurakuntalaisuuteen.

Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät

 • Tuemme ammattitaidon ylläpitämistä. Kannustamme vertaiskehittämiseen.
 • Mahdollistamme kouluttautumisen. Huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista.
 • Luottamuksen arvoinen johtaja kulkee työntekijöiden rinnalla.
 • Rohkaisemme kokeilemaan uusia ja erilaisia asioita ajan hengen mukaisesti.
 • Uskallamme luopua käytännöistä, jotka eivät enää toimi nykytilanteessa.
 • Tuemme eri työalojen vapaaehtoistoimintaa ja keskinäistä yhteistyötä.

Tilat kutsuvat osallisuuteen

 • Luomme seurakuntataloista kumppanuuden ja toiminnan tiloja.
 • Uusi seurakuntatalo otetaan tehokkaasti käyttöön Lammilla.
 • Valot kutsuvat kirkkoihin. Pidämme ovet auki digitaalisiin tiloihin.
 • Hyödynnämme tilojen hoidettuja piha- ja hautausmaa-alueita.
 • Huolehdimme tilojen tunnettuudesta. Järjestämme tiloissa avoimien ovien toimintaa.
 • Huolehdimme ilmoitustaulujen ajantasaisuudesta.

 

Lammin seurakunnan strategia vuoteen 2027 asti (PowerPoint-esitys) (LATAUS)

Tästä voit tarkastella PDF-versiota (LATAUS)

 

YouTube-video