Rukous Suomen ja Ukrainan puolesta

Suomen Talvisodan päättymisen vuosipäivänä 13.3.2022

Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, me kiitämme sinuavapaasta isänmaasta. Kiitämme kaikista heistä, jotka ovat antaneet aikanaan uhrinsa maamme vapauden ja sen tulevaisuuden puolesta. Siunaa maatamme ja kansaamme. Varjele sitä sodalta ja onnettomuuksilta. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa  ja kaikkia heitä, jotka palvelevat maamme puolustusvoimissa. Anna päättäjille viisautta heidän tehdessään päätöksiä maamme turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

Vahvista meissä toivoa, kun lähellämme käytävä sota ahdistaa. Varjele Ukrainan kansaa. Säästä ihmisiä sodan kärsimyksiltä, tuo lohtua perheille, jotka ovat jääneet sen jalkoihin. Ole kaikkien niiden mukana, jotka ovat joutuneet sodan keskelle tai pakenevat sitä. Varjele etenkin lapsia ja nuoria, joiden usko tulevaisuuteen on koetuksella ja horjuu. Tuo lohtua heille, jotka ovat menettäneet sodassa läheisensä. Ohjaa meitä antamaan apuamme, turvaa ja lohtua kaikille sitä tarvitseville. Suo, että humanitaarinen apu voisi tavoittaa kaikki apua tarvitsevat. Auta maailmaamme löytämään tie rauhaan ja sovintoon.

Vapahtajamme Jeesus Kristus, tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme. Maailman tuulet tuovat meihin pelkoa ja turvattomuutta, huolta ja ahdistusta. Sen tähden anomme, että et hylkäisi meitä. Anna rauha sisimpäämme, anna rauha maailmaamme. Anna meille armo kasvaa uskon, toivon ja rakkauden hedelmää sinun ja lähimmäistemme iloksi. Tee meistä rauhasi välikappaleita. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.