Seurakuntavaalit 2018

Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa valittiin uudet luottamushenkilöt Hauhon, Hämeenlinna-Vanjan, Lammin ja Kalvolan seurakuntaneuvostoihin, sekä edustajat yhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 18.11.2018. Vaalipäivänä äänensä kävi antamassa yhteensä noin 2 600 henkilöä eri seurakuntien vaalipaikoissa Hämeenlinnan, Hauhon, Kalvolan, Lammin ja Tuuloksen kirkoissa.

Ennakkoon Hämeenlinnassa oli äänestänyt noin 7 % äänioikeutetuista.

Suuria muutoksia ei seurakuntavaaleissa Hämeenlinnassa nähty, sillä äänestysaktiivisuus pysyi kokolailla viime vaalien tasolla.Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa äänestysaktiivisuus oli 12,6 %, kun viime vaaleissa neljä vuotta sitten vastaava luku oli 12,9 %. Hauholla äänestysaktiivisuus oli 18,8 %, kun viime vaaleissa vastaava luku oli 19,6 %. Kalvolassa äänestettiin 18,7 % innokkuudella, mikä tarkoitti 0,3 % nousua.

Lammin äänestysaktivisuus oli nyt 18,3 %. Vuonna 2014 Lammin seurakunnan äänestysaktiivisuus oli 20,1 % ja Tuuloksen seurakunnassa 21,1 %. Tuuloksen seurakunta yhdistyi Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alussa.

Lammin seurakunta

Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostossa on tulevalla kaudella 12 paikkaa. Puolet paikoista meni kokoomuslaisen ehdokaslistan ehdokkaille ja myös yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa kokoomuslainen ehdokaslista nousi suurimmaksi. 16–17-vuotiaista nuorista noin 10 % innostui äänestämään seurakuntavaaleissa. Lammin seurakuntaneuvostosta hieman yli puolet on naisia. Lammin seurakuntaneuvostoon valittujen keski-ikä on 57 vuotta.

Lammin seurakuntaneuvostoon tuli valituksi Jari Eerola, Juha Tuomi*, Mari Huostila, Sirkku Vesanen*, Ulla Kartano, Sinikka Hakala*, Anu Kerttula, Hannu Silpola*, Ida Kosonen, Sinikka Lindholm, Maria Miettunen ja Ahti Isomöttönen*.

Yhteisessä kirkkovaltuustossa Lammilla on seitsemän paikkaa, joihin valittiin Ulla Kartano, Mari Huostila, Jari Eerola, Sinikka Hakala*, Marita Tuomi*, Sinikka Lindholm ja Hannu Silpola*.

Lammilla molemmissa vaaleissa äänikuningattareksi nousi Mari Huostila.