Kuukauden tekstit

 

  • Lue tekstit läpi ja lähde suunnittelemaan niiden pohjalta omaa valo- ja/tai videokuvausprojektia.
  • Toteuta kullekin tekstille oma projektinsa eli esim. yksi kuva per teksti.
  • Sinun ei ole kuitenkaan pakko tehdä kaikista teksteistä projektia, jos et halua. Voit pysyttäytyä yhdenkin tekstin parissa, ja toteuttaa esim. useamman kuvan sarjan.
  • Sinulla on siis täysi taiteellinen vapaus projektiesi suhteen.
  • Jaa valmiit projektit ISO 12:45 -ryhmässä kuukauden viimeisen viikon alussa.
  • Jos et halua kuviasi ja videoitasi julkaistavan seurakunnan somekanavissa tai nähtävän Lammin kirkon vaihtuvassa näyttelyssä, kerro siitä ISO 12:45 -ryhmän vetäjälle.

 

JOULUKUUN VALOKUVAUSTEHTÄVÄ

Teema: Uusi vuosi ja toivo

Deadline kuville: su 7.1.2024

Tehtävä: Ottakaa 1–4 kuvaa ja laatikaa / valitkaa 1 teksti, joka yhdistää ja sitoo kuvat yhteen annetun teeman alle. Kuvien ja tekstien avulla pyrkikää tutkimaan, tarkastelemaan, etsimään avaamaan näkökulmaa, mitä on hengellinen /kristillinen valokuva. "Joka näkee minut, näkee lähettäjäni." (Joh. 12:45)

Ja tässä näin saatteeksi itsenäisyyspäivän aattona: "Niin kauan kuin kansakunta rakastaa omaa historiaansa, elettyä muinaisaikaansa, niin kauan on myös toivoa sen tulevaisuudesta. Semmoinen orastava rakkaus on varmin todistus kansakunnan valveutuneesta itsetietoisuudesta, ja sen säilyminen osoittaa, ettei tämä tietoisuus ole hävinnyt, etteivät kansakunnan henkiset voimat olet ehtyneet.” - J. V. Snellman